WELCOME to Calamba Bayside National High School Official Website
academics

Powered by:
>> Academics > Subject Teachers
   

MAKABAYAN DEPARTMENT
  • MAPEH

Designed to facilitate learning and varied phases of human existence in physical
education, music, arts and health that will carries new ideas and different activities that nurture students development.

  • ARALING PANLIPUNAN
Nahihimuha ng mga mag-aaral na malaman at kilalanin ang kasaysayan upangmakapagbalangakas ang iba’t-ibang pinagmulan upang mabigyan ng malinaw at positibong pananaw na siyang huhubog sa katauhan ng bawat Filipino.
 
  • TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD ENTREPRENEURSHIP
To develop different dimensions of students through home economics, industrial arts and computer appropriate to their choice in order to enhance, explore and prepare them to be productive and competitive citizen base on their skills.MAKABAYAN DEPARTMENT
(Back) Helen Abero, Elisa P. Habacon, Ronaldo Canta, Buena Fajardo,
Jayson Malinao, Joenard Lachica, Nenita Retusto, Benilda Caritos
(Front) Annalie M. Esguerra, Teofila De Villa, Delsife Canta, Ma. Christina Razon,
Gemmalyn Galera, Dr. Yolanda L. Sambajon, Dr. Enrico Jocson,
Evelyn Sta. Mina,
Thelma B. Niones, Ma. Ayrin Adriano