WELCOME to Calamba Bayside National High School Official Website
academics

Powered by:>> Academics > Subject Teacher
 
FILIPINO DEPARTMENT

Ang asignaturang ito ay inihanda para sa mga mag-aaral sa antas sekundarya sa Mataas na Paaralan ng Baybay Lawa ng Calamba

Bilang isang larangan ng pagkatuto at pantulong na sabjek, makikilala ang Filipino bilang Filipino sa iskolarling pakikipagtalastasan.

Sa unang dalawang taon (Una at Ikalawang Taon), ang bibigyan ng pokus ay ang masusing pag-aanalisa at pag-aaral ng mga tiyak na istrukturang gramatikal ng Filipino bilang isang wika kasabay sa pagtatamo ng wastong kasanayan sa maunawang pagbasa.

Sa huling dalawang taon (Ikatlo at Ikaapat na Taon), ang pokus ay ang pagtatamo ng mapanuring pag-iisip sa pamamagitan ng kritikal na pagbabasa at pag-unawa sa iba't ibang genre ng panitikang lokal, rehyunal, nasyunal at Asyano na nakasalin sa Filipino.

Sa bawat taon, mananatili ang pagbibigay ng tiyak na atensyon sa paglinang sa pasulat na komunikasyon sa pamamagitan ng eksposyur sa iba't ibang uri ng komposisyon at malikhaing pagsulat.

Mananatili pa rin ang pagbibigay-pansin sa mga tiyak na akda bilang mga akdang pampanitikan. Sa Unang Taon - Ibong Adarna, sa Ikalawang Taon - Florante at Laura, sa Ikatlong Taon - Noli Me Tangere at sa Ikaapat na Taon - El Filibusterismo.

Natutugunan ng asignaturang ito ang mga pangangailngan alinsunod sa Bisyon at Misyon ng Paaralan sa pamamagitan ng paggamit ng sariling wika na nagpapakilala sa pagka-Pilipino, at sa pagsasabuhay sa mga pagpapahalaga (values) na natutunan sa mga akdang pampanitikan na huhubog sa kabuuang katauhan ng isang mag-aaral ng CBHI.FILIPINO DEPARTMENT (from Left to Right)
Helen Abero, Lucina L. Pamintuan, Sylvia Burgos, Dr. Yolanda L. Sambajon,
Myrna M. Gonzales, Luzviminda Molina, Thelma Niones, Daniel Alviar